TẠO GIA PHẢ ONLINE
TÍNH NĂNG

* Cho phép tạo nhiều cây gia phả không giới hạn
* Xuất bản toàn bộ hoặc từng thành phần gia phả
* Giao diện trực quan dễ dàng thao tác
* Upload ảnh, thêm ảnh vào Thành viên, thêm tóm tắt, tiểu sử thành viên
* Tải xuống để In, xuất bản dạng ảnh SVG (vector) độ phân giải không giới hạn...
* Bảo mật: giới hạn quyền xem từng cây gia phả với tài khoản (email) được phép


HƯỚNG DẪN TẠO CÂY GIA PHẢ


Chỉ mất vài phút để khởi tạo gia phả! Sau khi đăng ký và đăng nhập, ta vào Menu Tạo Gia Phả

Tạo thành viên Đầu tiên:

Thêm Vợ, Con ...Ta Cũng có thể xem Danh sách thành viên và Thêm/Xóa/Sửa ở đâyCách đưa hình vào Tiểu sử