TẠO GIA PHẢ ONLINE

GIỚI THIỆU

Phần mềm Gia phả Pro được tạo ra để hỗ trợ việc tạo gia phả dễ dàng
Phần mềm được sử dụng Miễn Phí, được phát triển bởi Công ty GalaxyVietnam


TÍNH NĂNG

* Cho phép tạo nhiều cây gia phả không giới hạn
* Xuất bản toàn bộ hoặc từng thành phần gia phả
* Giao diện trực quan dễ dàng thao tác
* Upload ảnh, thêm ảnh vào Thành viên, thêm tóm tắt, tiểu sử thành viên
* Tải xuống để In, xuất bản dạng ảnh SVG (vector) độ phân giải không giới hạn...
* Bảo mật: giới hạn quyền xem từng cây gia phả với tài khoản (email) được phép


HƯỚNG DẪN TẠO CÂY GIA PHẢ


Chỉ mất vài phút để khởi tạo gia phả! Sau khi đăng ký và đăng nhập, ta vào Menu Tạo Gia Phả

Tạo thành viên Đầu tiên:

Thêm Vợ, Con ...Ta Cũng có thể xem Danh sách thành viên và Thêm/Xóa/Sửa ở đâyCách đưa hình vào Tiểu sử
Thay đổi Vị trí anh chị em

Trong cùng 1 gia đình, thì ai có số Thứ tự Ưu tiên từ cao xuống thấp là Anh chị... đến các Em có số thứ tự nhỏ hơn